Tỏi đen cô đơn được đánh giá là loại tỏi đen có chất lượng cao nhất trong tất cả các loại tỏi. Ngoài tên gọi tỏi đen cô đơn ra còn có các tên gọi khác nhau tùy theo mỗi vùng miền như: tỏi đen một nhánh, tỏi đen một tép, tỏi đen mồ côi,.v.v…

Bài viết

Tỏi Đen Cô Đơn

Tỏi Cô Đơn Là Gì

Tỏi Cô Đơn Là Gì?Tỏi cô đơn là thực phẩm…